cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Kinh Vô Lượng Nghĩa - Chuẩn bị hành trang tu hành

Nhật Liên Thánh nhân và ngài Trí Giả là hai vị danh tăng Nhật Bản và Trung Quốc. Thầy học và thực tập giáo nghĩa của hai vị này, đạt được kết quả tốt đẹp. Vì vậy, hơn bốn mươi năm hoằng pháp của thầy...

Phật Pháp Và Đời Sống
Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Dược Sư nghĩa là thầy thuốc, nói đủ là Tiêu tai diên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Tiêu tai diên thọ là mục tiêu của Phật Dược Sư. Tu hành cần phải đặt mục tiêu để hướng tới...