cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Sống Đạo Đức, Trí Tuệ Và Làm Lợi Ích Cho Mọi Người

Nhân buổi giảng hôm nay, tôi xin ghi nhận công đức của Ni trưởng Tịnh Nguyện. Ban đầu tổ chức khóa tu tại đây, Ni trưởng là người đầu tiên lên đây nấu ăn cho chư Tăng và Phật tử tham dự khóa tu. Hôm nay có thêm Ni trưởng Từ Nhẫn đảm nhận việc cúng dường cơm trưa cho quý vị...

Phật Pháp Và Đời Sống
Hạnh Nguyện Quan Âm

Tôi chuyên trì tụng kinh Pháp hoa, nên trông thấy ai cũng nghĩ họ là Quan Âm, cho đến tiếp xúc với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác, tôi cũng nghĩ đó là hiện thân của Quan Âm.Và với độ cảm tâm mãnh liệt về Đức Quan Âm như vậy thì khi tôi nói chuyện với người nào, họ liền có thiện cảm với tôi. Theo tôi, khi chúng ta...