cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Điều hành Học viện quyết định tổ chức khóa tu nửa tháng một lần ở đây nhằm mục tiêu tạo điều kiện cho Phật tử nghe pháp, tu học và nhất là chúng ta tập trung, cùng nhau cầu nguyện, đóng góp công sức, tịnh tài để việc xây dựng Học viện ...

Phật Pháp Và Đời Sống
Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn

Phát khởi lòng kham nhẫn phát xuất từ lời dạy của Đức Phật rằng ở Ta-bà, cần phải kham nhẫn để không rơi vào địa ngục. Thật vậy, những người con Phật ở thế giới này trước nhất phải có tâm kham nhẫn nghĩa là chấp nhận thực tế, từ đây mới đi lên được ...