cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
An cư, tu gia tốc

Qua báo cáo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh nhà gợi tôi nhớ đến 300 năm trước, ngài Thành Nhạc đã tạo dựng ngôi chùa trên núi Châu Thới. Ngài chỉ một mình, một bóng tu hành, nhưng hơn 300 năm sau, tỉnh Bình Dương đã có 701 Tăng Ni tu học, đó là tín hiệu đáng mừng. Và trong suốt hơn 300 năm, Phật giáo tỉnh Bình Dương luôn giữ vững tinh thần đạo pháp và dân tộc. Dân tộc là gốc và nhờ đạo pháp tô bồi đạo đức cho dân tộc. Vì vậy, đạo Phật đã thấm nhuần vào nhân dân đa chủng tộc và họ có đời sống tin Phật. Hôm nay chúng ta có 701 Tăng Ni về an cư kiết hạ khiến chúng ta nghĩ đến Thầy Tổ đã dày công xây dựng cho chúng ta có được sự hưng thạnh như ngày nay. Ý thức như vậy, con cháu phải giữ gìn và phát huy...

Phật Pháp Và Đời Sống
Mùa Vu lan, nghĩ đến CÁCH CHẤM DỨT SINH MẠNG SÁNG NGỜI TUỆ GIÁC của Tôn giả Đại hiếu Mục Kiền Liên

Lễ Vu lan là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo thể hiện tinh thần quý trọng ơn nghĩa và đền đáp ơn nghĩa. Khi Phật tại thế, chính Ngài và hàng đệ tử đã thể hiện tấm gương sáng tiêu biểu cho sự thực hành trọn vẹn ý nghĩa Vu lan báo hiếu. Đức Phật đã từng nhắc nhở rằng hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Trên nền tảng coi trọng hiếu đễ như vậy, ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên được Đức Phật xếp vào một trong bốn trọng ơn mà hàng đệ tử phải luôn ghi nhớ và thể hiện trong nếp sống tu tập. Như vậy, có thể khẳng định đạo Phật là đạo hiếu thảo, không phải như nhiều người hiểu lầm...