cool hit counter
Kiến Thức Phật Pháp
Trí tuệ soi đường, Mỗi Thầy một hướng , lợi lạc khắp nơi .

Bình Phước là một tỉnh thuộc vùng sâu vùng xa, đa số dân chúng ở nơi đây còn nghèo khó, nhưng quý vị đã dấn thân hành đạo theo tinh thần Đại thừa là vì số đông người nghèo để dìu dắt Phật tử giữ đạo. Việc làm này rất đáng được tán dương. Phật giáo Việt Nam có được thành quả tốt đẹp như ngày nay là nhờ chư tôn đức từ Ấn Độ, Trung Quốc đã vượt trùng dương đến hoằng đạo ở đất nước chúng ta, Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mới được thấm nhuần đạo pháp trên hai ngàn năm. Nhìn lại lịch sử Phật giáo nước nhà, có lúc Phật giáo hưng thạnh, đó là thời kỳ mà Tăng Ni có trình độ học thức và tu chứng, nên được quần chúng kính ngưỡng.

Phật Pháp Và Đời Sống
Thấy nhân duyên

Hòa thượng Thiện Hoa dạy tôi rằng thầy còn trẻ, có điều kiện nên sang Nhật nghiên cứu cách tổ chức và quản lý của Phật giáo Nhật để ứng dụng cho Phật giáo Việt Nam. Vì vậy, tôi sang Nhật, để tâm và học được cách tổ chức, quản lý Tăng Ni, tự viện của họ, nhận thấy cách làm của họ đơn giản, nhưng có hiệu quả. Trong khi cách làm của chúng ta quá phức tạp, nhưng hiệu quả không cao, là điều cần suy nghĩ. Vì chúng ta tu và làm việc theo hướng tự do, đôi khi bất chấp tất cả, dẫn đến việc nhỏ không giải quyết được, trở thành việc lớn phải nhờ chính quyền giải quyết cũng không được. Điều này chúng ta nên suy nghĩ.