cool hit counter

Kiến Thức Phật Pháp

MỐI LIÊN HỆ GIỮA KINH NGUYÊN THỦY & KINH HOA NGHIÊM

MỐI LIÊN HỆ GIỮA KINH NGUYÊN THỦY & KINH HOA NGHIÊM

Xét về mặt học thuật, có thể nói tạng Nguyên thủy là nguồn gốc của Phật giáo, nhưng xét về sự tu chứng thì kinh Hoa nghiêm được coi là bộ kinh đầu tiên Phật nói. Vì vậy, làm sao chúng ta kết hợp hai tư tưởng này với nhau...

Ý Nghĩa Phẩm Như Lai Thọ Lượng Thứ 16 Kinh Pháp Hoa

Ý Nghĩa Phẩm Như Lai Thọ Lượng Thứ 16 Kinh Pháp Hoa

Trong phẩm 16, khởi đầu Phật gọi Di Lặc Bồ-tát và 8.000 hằng sa Bồ-tát nghe pháp. Điều này chúng ta phải tự nâng cái thấy của mình lên để cảm nhận được điều Phật nói rằng Trời, Người, A-tu-la là chúng sanh còn trong sáu đường sinh tử, chúng ta chưa đắc quả vị nào...

Ý nghĩa phẩm  Bồ-tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 kinh Pháp hoa

Ý nghĩa phẩm Bồ-tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 kinh Pháp hoa

Theo Trí Giả đại sư, Bổn môn Pháp hoa kinh gồm phẩm thứ 15 đến phẩm thứ 28. Theo Ngài Nhật Liên, Bổn môn Pháp hoa gồm nửa phẩm 15, nửa phẩm 17 và một phẩm 16. Nhưng tôi thấy cách phân chia như vậy hơi khó hiểu nên tôi...

ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP

ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP

Đức Phật thường tùy duyên là tùy người, tùy chỗ, tùy lúc nói các pháp sai biệt, đó là phương tiện của Phật; còn chân lý Phật không nói, thể hiện tinh thần yên lặng như Chánh pháp và nói năng cũng như Chánh pháp.Về yên lặng như Chánh pháp, sau này được triển khai thành kinh Hoa nghiêm...

Ý nghĩa phẩm Pháp sư thứ 10  KINH PHÁP HOA

Ý nghĩa phẩm Pháp sư thứ 10 KINH PHÁP HOA

Trí Giả đi theo Tích môn nên triển khai kinh Pháp hoa một cách rộng sâu. Ngài giảng nhiều về 3 châu và 9 thí dụ (Tam châu, cửu dụ)...

Ý nghĩa bài kệ mở đầu  Kinh Pháp hoa

Ý nghĩa bài kệ mở đầu Kinh Pháp hoa

Mở đầu kinh Pháp hoa, chúng ta đọc bài kệ sau: Lục vạn dư ngôn thất trục trang Vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng...

Vai trò của thầy trụ trì trong thời hiện đại

Vai trò của thầy trụ trì trong thời hiện đại

LTS. Từ ngày 31-10 đến 3-11-2018, BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức khóa sinh hoạt hành chánh Giáo hội và bồi dưỡng trụ trì năm 2018 tại Việt Nam Quốc Tự. Trong tuần báo số này, GN xin gác lại bài đọc tiếp theo chuyên mục Phật học số trước, dành dung lượng giới thiệu nội dung bài giảng của HT.Thích Trí Quảng về vai trò của thầy trụ trì trong thời hiện đại. Xin thông cáo đến quý độc giả...

Y Phật phát huy giới thân  huệ mạng người xuất gia

Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia

Theo kinh Bản sanh, sau khi thiên mã Kiền Trắc đưa Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt thành xuất gia, bay qua dòng sông Anoma đến một quốc gia khác, Ngài xuống ngựa, cắt tóc đưa Sa Nặc đem về...

Công hạnh Quan Âm

Công hạnh Quan Âm

Các kinh ghi công hạnh của Bồ-tát Quan Âm khác nhau. Tùy pháp tu, trình độ hiểu biết sai biệt và nghiệp lực mà cảm nhận về Ngài khác nhau...

SEN HÁI ĐẦU MÙA

SEN HÁI ĐẦU MÙA

Vua A Xà Thế hỏi Phật rằng giáo lý Ngài dạy có lợi ích gì mà nhiều người bỏ nhà cửa, bỏ công ăn việc làm, bỏ quan tước để cạo đầu theo Phật tu. Quý thầy phải suy nghĩ câu hỏi này...

Đền ơn đáp nghĩa  đúng Chánh pháp

Đền ơn đáp nghĩa đúng Chánh pháp

Đức Phật dạy rằng con người mang bốn trọng ơn, trong đó có ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, vì không có cha mẹ không thể có sự hiện hữu của chúng ta...

CỞI TRÓI THÂN TÂM giữ chánh niệm - sống trong chánh định

CỞI TRÓI THÂN TÂM giữ chánh niệm - sống trong chánh định

Đức Phật quy định người xuất gia ph