cool hit counter

Tư Tưởng Phật Giáo 1


Lời tựa    Lá thư Xuân (trích Nguyệt san GN số 10)
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2539 -1995 Ý Xuân
Tam vô lậu học Lá thư Xuân (trích Báo GN số 41)
Quý nhất trên đời Những suy nghĩ về Hội nghị kỳ 5 khóa III Trung ương Giáo hội
Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng Năm mới với niềm hy vọng mới
Ý nghĩa Vu lan PL. 2539 - 1995 Trách nhiệm và chức vụ
Nhìn về thế kỷ 21 Thành quả của Đại hội Phật giáo TP. HCM kỳ V
Xuân Pháp Hoa Sự đi lên của Phật giáo miền Trung
Hướng về tương lai Hướng phát triển tốt đẹp trong mùa An cư
Ý nghĩa Niết bàn Hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7
Internet, những nỗi lo mới Lễ Vu lan - ngày đền ơn đáp nghĩa của Đông phương
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2540 -1996 Thương tiếc danh tăng
Cảm nghĩ về hoài bão của Đức Phật Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2541 - 1997
Phật giáo và thực tiễn cuộc sống Mừng 52 năm, một chặng đường phát triển của đạo pháp
Sinh hoạt trong mùa An cư Vấn đề trẻ hóa lãnh đạo
Suy nghĩ về ý mã tâm viên Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng
Suy nghĩ về hoằng pháp Kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV
An lạc hạnh Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VI (1994)
Tam vô lậu học : Giới-Định-Tuệ Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VII (1999)
An cư kiết hạ   Cảm niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa
Cơm Hương Tích Cảm niệm ân sư
Ý nghĩa lễ Vu lan Đức Pháp chủ là biểu tượng đoàn kết các hệ phái Phật giáo
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2540 - 1996 Cảm niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ
Ơn nghĩa đồng bào Cảm niệm về Hòa thượng Thích Thiện Hào
Hướng về những người con tương lai của đất nước Duyên kỳ ngộ
Hãy đến với Chương trình "Hiểu và Thương" Hồi tưởng về đức hạnh của Hòa thượng Thích Tâm Thông
Lòng từ của Bồ tát Quan Âm Sáng niềm tin
Bồ đề tâm Một hình ảnh khó quên trong cuộc đời hoằng pháp của tôi
Suy tư của người Phật tử về những vấn đề lớn Cảm niệm ân sư (Kỷ niệm lễ chung thất Hòa thượng Thích Trí Đức)
Đầu tư - vấn đề nan giải Những kỷ niệm với Hòa thượng Thích Thiện Châu
Những điều tâm đắc trên đường về Nghĩ về Hòa thượng Thích Thanh Kiểm
Lấy từ bi xóa hận thù Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm
Thuận lợi và nguy cơ Ni sư Huỳnh Liên
Lá thư Tổng Biên tập Nghĩ về Ni trưởng Như Hòa nhân ngày Tiểu tường

 

Ni sư Huỳnh Liên

         Ni sư Ngoạt Liên mời tôi về dự lễ húy kỵ của Ni sư Huỳnh Liên, gợi nhắc tôi nhớ đến những năm tháng cùng làm việc chung với Ni sư trong Giáo hội. Thời gian thấm thoắt trôi qua, thế là Ni sư đã vĩnh viễn ra đi. Hồi tưởng lại thời kỳ đầu, Giáo hội mới hoạt động, còn gặp nhiều khó khăn, trong các Phật sự chung, tôi có dịp tiếp xúc và nhận thấy Ni sư có nhiều tánh tốt nên ghi lại những kỷ niệm đẹp đối với bậc chân tu.

Như mọi người đã biết, Ni sư là người đầu tiên thành lập giới Khất sĩ Ni. Công đức sáng lập này chắc chắn được Ni chúng Khất sĩ ghi nhớ lưu truyền, kính trọng. Điểm đặc biệt, mặc dù Ni sư tu hạnh Đầu đà, chỉ lấy pháp khất thực làm chính, nhưng Ni sư đã dám thay đổi hướng tu. Thật vậy, Ni sư là người đầu tiên chủ trương cho Ni chúng học và sản xuất để có đời sống kinh tế tự túc, không phải lệ thuộc vào sự cúng dường của đàn na. Khởi xướng này được xem là việc làm táo bạo trong giới Ni và chính nhờ đó mà ngày nay trong Ni giới Khất sĩ mới có những người tốt nghiệp Cao cấp Phật học điều hành lãnh đạo.

Ý tưởng đào tạo và xây dựng người thừa kế có trình độ tri thức, có khả năng đảm đương Phật sự là một điều quý giá đáng trân trọng, chúng ta tìm thấy được ở Ni sư. Ngoài ra, trước khi về thế giới Phật, Ni sư không quên thể hiện lòng Từ, nhắc nhở Ni chúng cần thực hiện lời hứa của Ni sư về việc tặng một tivi màu cho Bệnh viện 175.

Tóm lại, quan sát cuộc sống tu hành của Ni sư, chúng ta rút ra được bài học làm thế nào để hành đạo lợi ích cuộc đời mà không câu nệ giáo pháp. Ni sư đã thể hiện được điều đó khi quyết định thay đổi lối mòn cũ, loại bỏ những gì không còn thích hợp để thực hiện một hướng tu học mới tương ứng với hoàn cảnh thực tại. Qua một số việc làm của Ni sư, tôi thiết nghĩ đó là tấm gương sáng cho Ni giới Khất sĩ nói riêng và những người tu hành nói chung vậy.

(Báo GN số 133, ngày 17-10-1998)