cool hit counter

Tin tức

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013


Chiều nay, ngày 16/06/2013 nhằm ngày 09/05 âm lịch, gần 500 Phật tử không quản ngại mưa gió đã vân tập về chùa Huê Nghiêm để nghe pháp. Toàn thể đạo tràng lắng tâm thanh tịnh tụng kinh Dược Sư nguyện cầu Quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc. Trong không khí trang nghiêm, Hòa Thượng Tôn Sư đã từ bi ban bố những dòng Pháp nhũ quý báu. Đại chúng vô cùng hoan hỷ đón nhận để làm hành trang trên bước đường tu học, hành Bồ tát đạo.

 

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013

Khóa tu tại chùa Huê Nghiêm ngày 16/06/2013